brevete de inventie
  
  
1.Autolaborator pentru investigarea, diagnosticarea, monitorizarea si restaurarea componentelor de patrimoniu - cerere de brevet nr. A / 00356